while döngüsü – Web bulutu Skip to main content
php dersleri

Php While döngüsü

Birden fazla işlemi yapmak ve dizelerle çalışmak için while döngüsünü kullanırız. Bu döngü bir koşula bağlı olarak ekrana  çıktı verir. Örneğin  sayı adında  bir değişken oluşturup, While ile döngüye sokalım ve koşulumuz yerine gelene kadar döngüde kalmasını sağlayalım. while(koşul){….} şeklinde  bir kullanıma  sahiptir. Aşağıda bir örneği bulunmaktadır. “; $sayi++; } ?>   Ekrana verilen çıktısı; […]

Devamını Oku